Uued tuletised

Uued nimisõna- ja tegusõnatuletised. Sõnavõistlustel tehtud tuletised.

Nimetuletised

Kuidas nimedest tuletisi teha (Tartu > tartlane, Bach < bachilik).

Liitega ja liiteta tuletus

Kuidas moodustada tuletisi ilma liiteta (kamm > kammima) ja liitega (kiip > kiibistama).