Sisukord

Ajakiri Anne & Stiil kuulutas 3. septembril 2015 välja moe- ja ilusõnade võistluse. Osalejaile anti ette üheksa inglise sõna, mis vajaksid eestikeelset vastet: outfit (rõivakomplekt), look (väljanägemine), highlight (ilutoodetega saavutatav helendamine juustel või nahal), beautifying foundation (päevitusefektiga jumestuskreem), single eyelashes (ühekaupa kinnitatavad kunstripsmed), losjoon või lotion (vedel puhastav või niisutav ilutoode), catwalk (moelava), showroom (tootenäidiste demonstreerimise ruum), balm (vedel iluvõie). Lisaks võis pakkuda eestikeelseid vasteid ka muudele ilu- või moemaailma sõnadele ja väljenditele.

Sõnu sai esitada 1. oktoobrini ajakirja Anne ja Stiil e-posti aadressil, võitja kuulutati välja 5. oktoobril. Uudissõnade ettepanekuid tuli ligi 30 osalejalt.

Võidusõnad

 • rõivik inglise outfit’i asemel (sõna pakkusid Enda Trubok, Merje Ottson, Silvi Nemvalts, Mall Kals)
 • ripsikud inglise sõnaühendi single eyelashes asemel (Enda Trubok, Merje Ottson)
 • veelik losjooni asemel, nt liitsõnus kehaveelik, näoveelik (Mall Kals)
 • heju (Brit Keskra), särlendus (Enda Trubok), säre (Silvi Nemvalts) ja helem (Artur Kuus, Janika Pael) inglise highlight’i asemel, helesti highlighter’i asemel (Artur Kuus, Janika Pael)
 • ülesuur inglise oversize’i asemel (Mari Eek)
 • näitla inglise showroom’i asemel (Enda Trubok, Merje Ottson)

Lisaks märgiti ära

 • välus (Piret Pungas-Kohv) ja paist (Mall Kals) inglise look’i asemel
 • ükspüks kombinesooni asemel (Mari Eek; Anne ja Stiili toimetus ise kasutab sõna pükstükk)
 • moemaan inglise fashionista asemel (Mari Eek)
 • ilujogurt losjooni asemel (Piret Pungas-Kohv)
 • vuum inglise showroom’i asemel (Artur Kuus, Janika Pael)
 • rõivarõuk inglise outfit’i asemel (Artur Kuus, Janika Pael)

I auhinna sai Enda Trubok, II auhinna Merje Ottson, III auhinna Mall Kals, eriauhinna pälvisid Artur Kuus ja Janika Pael.

Äramärgitud sõnade hulgas on uusi liitsõnu (ilujogurt, rõivarõuk, ükspüks, ülesuur, tinglikult kuulub siia ka moemaan, kuigi järelosa -maan ei esine iseseisva sõnana), tuletisi (rõivik, ripsik, veelik, näitla, helesti, helem), tehissõnu (välus, vuum, heju) ning sõnu, millele on antud uus tähendus (paist, vrd luulekeele sõna paist : paistu ’paiste, paistus’; säre, vrd omadussõna säre : säreda ’äge; kõrvetav; ere’).

Osal võistlusele pandud sõnadel on head eesti vasted tegelikult juba olemas: balm on palsam, catwalk on moelava või (lavaga risti olev) lavakeel (vt ÕS 2013), look on välimus, väljanägemine, losjoon on ihupiim või ihuvesi, näopiim või näovesi (vt ÕS 2013), outfit on rõivakomplekt. Kõige tarvilikum olnuks saada eesti sõna showroom’i asemele, sest seda läheb vaja ka muudel aladel.

Mõnd esile tõstetud sõna on kasutatud samas või muus tähenduses juba varemgi. Moemaani kohta on üks varasemaid näiteid 2009. aastast. Tuletis helesti on fotograafias käibel reflektori ehk peegeldi sünonüümina: valgust peegeldava pinnaga töövahend, mida kasutatakse päikesevalguse suunamiseks pildistatavale objektile. Ripsik on tuntud nimena: ajakirjade kirjastuse aktsiaselts annab alates 2004. aastast välja laste ristsõnajakirja Ripsik, millele on omakorda nime andnud karvane nuputamist armastav ristsõnaloom.

Kirjandus

 • Kus on kaunid uudissõnad? – Anne & Stiil 3. IX 2015.
 • Maire Raadik, Uudissõnu uue aastatuhande algusest. Tallinn: Tänapäev, 2017.
 • Sõnaus tõi uued moe- ja ilusõnad. – Anne & Stiil 18. XII 2015.
Anna tagasisidet