Sisukord

Maalehe lisaleht Metsaleht kuulutas 25. juulil 2002 välja sõnavõistluse, mille eesmärk oli leida sobiv vaste inglise sõnale pellet ’sõna-sõnalt: kuulike’. Selle sõnaga oli Eestis hakatud tähistama kütteks kasutatavaid puidugraanuleid. Pakkumusi sai esitada 1. septembrini. Sõnu hindas kuueliikmeline žürii, kuhu kuulusid eesti keele instituudi keelekorraldajad Tiiu Erelt, Peeter Päll, Tiina Leemets, Maire Raadik, Tartu ülikooli eesti keele professor Mati Erelt ja Eesti metsatööstusliidu tegevdirektori asetäitja Märt Riistop.

Kokku laekus võistlusele 45 sõna, mille hulgast valis žürii välja kolm.

Võidusõnad

  • prull (sõna pakkus Mari Joonsalu)
  • purusk (Kalju Janson)
  • kabul (Jüri Ehrpais)

Võidusõnade hulgas on tehissõna (prull, mis on saadud sõna puurull kokkutõmbamisel), tuletis (purusk) ja murdesõna, millele on antud uus kirjakeelne tähendus (kabul kui puupulk on olnud tuntud Jõelähtme, Kuusalu ja Viru-Nigula kihelkonnas). Ükski kolmest uudissõnast ei ole keeles juurdunud, nende asemel on inglise laenule pellet suutnud konkurentsi pakkuda hoopis puidugraanul. Mõistet kirjeldav liitsõna oli kasutusel juba sõnavõistluse korraldamise aegu, kuid siis leiti, et võõrsõna graanul asemele oleks vaja omasõna.

Kirjandus

  • Viio Aitsam, Metsalehe sõnavõistlus. – Maalehe Metsaleht 2002, 7 (30).
  • Viio Aitsam, Metsalehe sõnavõistluse vahejutt. – Maalehe Metsaleht 2002, 8 (31).
  • Viio Aitsam, Sõnavõistluse võitjad: kabulad, prullid ja puruskid. – Maalehe Metsaleht 2002, 9 (32).

Anna tagasisidet