Sisukord

Lühidalt

Sõnavõistlusel esile tõstetud 8 uudissõnast on kasutusse jõudnud liitsõna värkvõrk, tuletis nutistu, tehissõnad nuhvel ja nöha. Huvipool või huvipooled on olnud kasutusel juba mitu aastat enne sõnavõistlust.

Pikemalt

Eesti keele instituut, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja ajaleht Postimees kuulutasid 1. novembril 2014 välja sõnavõistluse uute Euroopa Liidu sõnade leidmiseks. Osalejaile anti ette 10 mõistet, mis esinevad nii Euroopa Liidu tekstides kui ka väljaspool seda. Lisaks võisid osalejad ise pakkuda probleemseid mõisteid koos uudissõna ettepanekuga.

Sõnavõistluse žüriisse kuulusid Urmas Sutrop, Peeter Päll ja Katrin Hallik eesti keele instituudist, Allar Jõks advokaadibüroost Sorainen, Rein Veidemann ja Mart Juur Postimehest ning Hannes Rumm ja Rita Niineste Euroopa Komisjoni Eesti esindusest. Sõnu sai pakkuda kuni 1. detsembrini 2014 võistluse kodulehe, e-kirja ja tavaposti teel. 850 inimest esitas kokku 3000 ettepanekut. Õpilasi oli osalejate hulgas 80.

Võidusõnad

 • nuhvel ’suure ekraaniga nutitelefon’ inglise phablet’i vastena (sõna pakkusid Veljo Koovit, Kadri Kunnus, Kaia Laas, Ivar Lepmets, Kristiina McCabe, Urmas Orek, Peeter Pedaja, Kärt-Katrin Pere, Mihkel Plaas, Stiina Püvi, Marek Strandberg, Maarja Toots ja Rahuleid Välling) 
 • kolmekogu kolmepoolsete läbirääkimiste asemel (Kaur Kukk, Lii Raun, Taimi Varres)
 • kõnejuht moderaatori asemel (Külli Kittus, Peep Lillemägi, Arne Merilai, Ülle Oras, Kerli Valk ja Ants Vill). Žürii leidis, et kõnejuht sobib kasutamiseks kontekstides, kus moderaatori senised vasted väitlusjuht, õhtujuht, päevajuht jne jäävad liiga kitsaks.
 • nutistu asjade interneti asemel (Anu Tuulmets, Marta Randoja). Žürii leidis, et nutistu annab asjade interneti olemust paremini edasi kui nutistik, sest järelliide -stu väljendab omavahel seotud asjade või nähtuste kogu. Ära märgiti veel liitsõna värkvõrk kui vaimukas leid, kuid ametliku kasutuse jaoks peeti seda liiga kõnekeelseks.
 • sujundama ’protsesse, menetlusi, eeskirju lihtsamaks, ladusamaks või tõhusamaks muutma’ inglise streamline’i vastena (Alar Ehandi, Eeva-Maria Jeletsky, Teet Kalm, Eero Kangor, Elina Kuristik, Kristiina McCabe, Gert Port, Tuuli Reinsoo, Robert Reisman, Lii Villenthal, Riina Vällo) 

Sõnad non-paper ’mitteametlik läbirääkimistekst’ ja viraalne ’võrgus kasutajate poolt viirusliku kiirusega levitatav’ jäid auhinnaväärilise pakkumuseta, kuid žürii märkis ära vasted idutekst non-paper’i ja naksik viraalse kohta. Tegusõna empower ’mõjuvõimu suurendama, otsustusõigust andma, õigusi laiendama’ vasteks pakkusid osalejad kõige rohkem võimestama-sõna, kuid see on tähenduses ’võimekaks, suutlikuks tegema’ olemas juba 2013. aasta õigekeelsussõnaraamatus. Sõnale eesistumine ja lühendile LGBT ’lesbid, geid, biseksuaalid, transsoolised’ uut vastet ei leitud, esimesel pole seda tarviski.

Võistluse üldvõitjaks valiti nuhvel, mida olid pakkunud 13 inimest. Õpilaste eriauhinna võitis Tartu Jaan Poska gümnaasiumi Xa klassi õpilane Marta Randoja, üks kahest nutistu pakkujast. Ergutusauhinna said näitleja ja tõlkija Anu Lamp sõnade kõnemihkel ’moderaator’, vabatpaber ’non-paper’, kolmkand ’kolmepoolsed läbirääkimised’ ja tahvnutt ’phablet’ eest ning Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja sõnade juhtjärg ’eesistumine’ ja kolming ’kolmepoolsed läbirääkimised’ eest.

Lisapakkumuste hulgast valiti välja sõnad

 • aasristmik mitmetasandilise ristmiku asemel (sõna pakkus Kristofer Soop)
 • huvipool inglise stakeholder’i vastena (Riina Vällo)
 • nöha kui nohu ja köha korraga (Caspar Kohv, Aare Klooster)

Võidusõnade hulgas on liitsõnu (kolmekogu, kõnejuht, aasristmik, huvipool), tuletisi (nutistu, sujundama) ja tehissõnu (sõnade nutiarvuti ja tahvel kokkutõmbel saadud nuhvel ning nohu ja köha kokkutõmbel saadud nöha).

Kasutusse ja ka sõnaraamatusse on jõudnud värkvõrk, nutistu, nuhvel ja nöha. Huvipool või huvipooled on olnud kasutusel juba mitu aastat enne sõnavõistlust. Eritasandilist ristmikku, kus lõikuvad teed on seotud nelja silmus- ja nelja sujuvrambiga nii, et kõik pöörded sisaldavad ainult paremhargnemisi ja -liitumisi, on eesti keeles nimetatud ristikheinristmikuks (inglise cloverleaf interchange). Muide, oskuskeeles tehakse vahet: sama tasandi teedel on ristmik, eri tasandi omadel riste.

Kirjandus

 • Hendrik Alla, Tiina Kaukvere, Sõnavõistluse võitja on „nuhvel“. – Postimees 19. I 2015.
 • Georgi Beltadze, Uutele sõnadele menu ei ennustata. – Postimees 20. I 2015.
 • Maire Raadik, Uudissõnu uue aastatuhande algusest. Tallinn: Tänapäev, 2017.
 • Samsung kiidab „nutistu“ heaks valikuks. – Õhtuleht 20. I 2015.
 • Mati Soomre, Sõnavõistlus tõendas taas, et eestlane on keeleusku. – Maaleht 22. I 2015.

Anna tagasisidet