Sisukord

Sakala toimetus kuulutas 14. märtsil 2019 välja sõnavõistluse, mille teema oli vaba. Pooleteise nädalaga laekus kaheksalt pakkujalt kokku üksteist sõna. Pakkumusi hindasid Sakala toimetus ja eesti keele instituudi keelekorraldaja Tuuli Rehemaa. Võidusõnaks valiti tuletis hobinik ‘inimene, kes teeb midagi hobi korras, nt hobiaednik, hobipuusepp, hobiehitaja’ (sõna pakkus Madis Agur), lisaks tõsteti esile liitsõna luhtlause ‘luhta läinud lause’ (Kertu Karu) ja tehissõna pasin ‘pesumasin’ (Jaak Reinula, kes saatis võistlusele oma lapselapse leiutatud sõna).

Kirjandus

Maarja Möldre, Sakala sõnavõistlus andis kena saagi. – Sakala 27. III 2019.

Anna tagasisidet