Sisukord

MTÜ Kinobuss ja Eesti emakeeleõpetajate selts kuulutasid 30. aprillil 2012 välja filmisõnause. Osalejaile anti ette 10 mõistet: storyboard, treatment, casting, eyeline match, low angle, boom (ja boomer), render (ja rendering), rough cut, screener, arthouse. Sõnu hindas töörühm, kuhu kuulusid filmilavastaja ja -produtsent Mikk Rand, emakeeleõpetajad Edward Kess ja Piret Järvela, keelekorraldaja Tiina Paet, sünkroontõlk ja filmilevi ekspert Lili Pilt, filmiajakirjanik Jaak Lõhmus ning vabakutseline filmilavastaja ja esseist Ilmar Raag. Sõnu sai esitada 30. septembrini 2012 võistluse kodulehe, e-kirja ja tavaposti teel. Pakkumusi laekus kümne mõiste kohta kokku 150.

Võidusõnad

Žürii märkis oma arutelus ära sõnad

  • ritvmikrofon ’teleskoopvarre otsas olev mikrofon’ inglise boom’i vastena (täpne pakkumus oli ritvmikker)
  • lantimine ja sõeling ’näitlejate rollidesse sobitamine ja palkamine’ inglise casting’i vastena
  • pilguklapp ’kahe eri ülesvõtte lõige, mis loob eraldi kaadris olevate filmitavate vahel kujuteldava silmside’ inglise eyeline match’i vastena
  • altnurk ’võte, kus kaamera asetseb filmitava suhtes allpool’ inglise low angle’i vastena
  • toorlõige ’filmi esialgne ehk must montaaž’ inglise rough cut’i vastena
  • eelvaatekoopia ’levitajaile ja festivalikorraldajaile mõeldud filmikoopia’ inglise screener’i vastena (täpne pakkumus oli eelvaade)
  • loojoonis ’kavandatava filmiloo ülesjoonistus pildijadana’ inglise storyboard’i vastena
  • sisulugu ’kavandatava filmiloo ümberjutustus koos tegelaste ja keskkonna detailse kirjeldusega’ inglise treatment’i vastena

Lisaks tõstis žürii esile uudissõnu arukino ja väärtkino (inglise arthouse’i vastena), heliritv ja ulati (boom), rollivalik (casting), vaatesuund (eyeline match), loovtoorik ja rämel (rough cut), levar (screener), pildilõng ja lugulaud (storyboard). Vasteta jäi render ’pildi- ja helifaile ühest formaadist teise tõstma’. Võidusõnade enamik on liitsõnad, lisaks rühm tuletisi (lantimine, sõeling, ulati, rämel, levar).

Filmisõnause tulemusi ei ole avalikkusele tutvustatud ning sõnad ei ole ka üldkeelde jõudnud. Võistlusele pandud mõistete hulgas on siiski vähemalt kaks, mida kasutatakse ka üldkeeles: casting ja arthouse. Casting sai hulga häid pakkumusi, nagu näitleja otsing, rollijaht, rollikohting, rolliproov, rolliturg, rollivalik, rollivõistlus, staarikoostus, rollimine, prooving, sõeling, sotsing (otsing ja sobitamine), katslemine, siit võiks ka üldkeel midagi üles noppida. Arthouse’i puhul tuleb vasteid otsides teha vahet, kas jutt käib filmidest, mis peavoolust lahknevad (väärtfilmid), või kinodest, mis selliseid filme näitavad (väärtkinod).

Kirjandus

Filmisõnause koduleht.

Anna tagasisidet