Sisukord

Lühidalt

Sõnavõistlusel esile tõstetud 15 uudissõnast on üldkeeles kasutust leidnud enesetaju, vähemal määral ka põuepommar. Osa pakutud sõnu võis olla ka juba varem kasutusel, nagu kohalikud valimised või sihtrahastamine.

Pikemalt

Euroopa Liidu sõnavõistlusest innustununa kuulutas Eesti Päevalehe kirjanduslisa Arkaadia 20. septembril 2002 välja oma sõnavõistluse, keskendudes elulähedasemale sõnavarale. Võistlejaile anti ette 21 võõrapärast või kohmakat keelendit, mille asemele otsiti paremaid: amerikaniseerumine, arvutiseerumine, asotsiaal, bestseller, copywriter, cover, enesetaputerrorist, fitness, happy hour, holokausti mälestuspäev, identiteet, immobilaiser, investeerima, kohalike omavalitsuste valimised, online, performance, play-off, push-up, signalisatsioon, skännima, terrorismivastane võitlus.

Tulemused tehti teatavaks kahe nädala pärast, 4. oktoobril 2002. Pakkumusi oli laekunud üle viiesaja. Uudissõnad esitati osavõtjate kaupa loenditena: keeleteadlaste Peep Nemvaltsi ja Krista Kerge, luuletaja ja keeleuurija Andres Aule, Eesti Päevalehe keeletoimetaja Helen Araku, kirjanike Aapo Ilvese, Karl Martin Sinijärve, Olev Remsu, Heino Kiige, Henno Käo ja Veiko Märka, Jüri gümnaasiumi õpilaste ning Eesti Päevalehe lugejate pakkumused (kahe viimase loendi puhul pole sõnapakkujate nimesid nimetatud). Arkaadia toimetus valis välja 15 sõna, mida oma lugejatele soovitada.

Arkaadia soovitatud sõnad

 • kunstimäng inglise performance’i asemel (sõna pakkus Eesti Päevalehe lugeja)
 • tõlgend inglise cover’i asemel (Eesti Päevalehe lugeja)
 • enesetaju identiteedi asemel (Peep Nemvalts)
 • usastumine amerikaniseerumise asemel (sõna pakkusid Olev Remsu, Jüri gümnaasiumi õpilased ja 5 Eesti Päevalehe lugejat, lisaks pakkus Henno Käo tuletise usandumine)
 • kohalikud valimised kohalike omavalitsuste valimiste asemel (4 Eesti Päevalehe lugejat)
 • põuepommar enesetaputerroristi asemel (Olev Remsu)
 • juudileinapäev holokausti mälestuspäeva asemel (2 Eesti Päevalehe lugejat)
 • püsiliin inglise online’i asemel (3 Eesti Päevalehe lugejat)
 • piltima skännima asemel (3 Eesti Päevalehe lugejat)
 • väljalangemäng inglise play-off’i asemel (sõna väljalangemismäng pakkus Eesti Päevalehe lugeja)
 • soodustund inglise happy hour’i asemel (7 Eesti Päevalehe lugejat)
 • kopi inglise copywriter’i asemel (Eesti Päevalehe lugeja)
 • sihtrahastama investeerima asemel (Eesti Päevalehe lugeja)
 • triksik(ud) inglise push-up’i asemel (Eesti Päevalehe lugeja)
 • linnasport fitnessi asemel (Eesti Päevalehe lugeja)

Välja valitud sõnade hulgas on liitsõnu (enesetaju, soodustund, linnasport, kunstimäng, püsiliin, väljalangemäng, juudileinapäev, sihtrahastama), tuletisi (tõlgend, triksikud, pommar liitsõnas põuepommar, usastumine, piltima), esikomponendi laen (kopi).

Üldkeeles on kasutust leidnud enesetaju, vähemal määral ka põuepommar. Osa pakutud sõnu võis olla ka juba varem kasutusel, nagu kohalikud valimised või 1999. aasta ÕSis esitatud sihtrahastamine (= sihtfinantseerimine).

Kirjandus

 • Jaak Urmet, Kõik keelt rikastama! – Eesti Päevaleht 20. IX 2002.
 • Jaak Urmet, Eesti Päevalehe lugejad osalesid agaralt keele rikastamisel. – Eesti Päevaleht 4. X 2002.

Anna tagasisidet