Sisukord

Lääne-Austroneesia keelkonna Malaia-Sumbawa keelte hulka kuuluv malai keel (bahasa Melayu) on Malaisia ja Brunei ametikeel, samuti üks Singapuri neljast ametikeelest (inglise, hiina ja tamili kõrval). Malai keelele on väga lähedane indoneesia keel. Malaisias on rööbiti malai keele nimetusega käibel malaisia keele (bahasa Malaysia) nimetus.

Kirjutus

Malai keel kasutab põhiliselt ladina kirja 17. sajandist alates. Malai tähestik:

A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z.

V ja X esinevad üksnes laensõnades, Q araabia laensõnades. Malai kirjaviis oli algul inglispärane, aga 1972. aastal kooskõlastati see indoneesia ladina tähestikuga ja siis asendati chc, shsy, ühtlasi kaotati mõned diakriitilised märgid (ă/ĕ [ə] → e, ïi) ja lihtsustati araabia päritolu sõnade kirjapilti (dhd, dz [z] → d, ths). Mõned kohanimed on siiski säilitanud varasema kirjapildi, nt Kuching (ootuspärane oleks Kucing).

Malai keelt kirjutatakse ka araabia kirjas (jawi). Bruneis on jawi‘l ametlik staatus kõrvuti ladina kirjaga.

Eesti tekstis kirjutatakse malai nimesid muutmata kujul, st originaalipäraselt.

Hääldus

Lühidalt

Rõhu kohta andmed puuduvad.

Pikemalt

TähedHääldusNäited
c, ch*[tš]Merican [meritšan], Kuching [kutšiŋ]
j[dž]Johor [džohor]
sy, sh*[š]Aisyah [aiša(h)], Shah Alam [šah alam]
y[j]Putrajaya [putradžaja]
Malai nimede hääldus

*ch ja sh on küll vanas kirjaviisis, ent esinevad jätkuvalt isiku- ja kohanimedes.

Isikunimed

Malai isikunimemall on eesnimi (-nimed) +[partikkel] +isa eesnimi. Nt Musa bin Osman (~ Musa Osman), Aisyah binti Musa (~ Aisyah Musa). Ametlikes dokumentides nimesid ei liigitata, vaid kirjutatakse täiskujul ühte lahtrisse. Selles mõttes on Malaisias ametlikult kehtiv ainunimemall nagu Indoneesiaski.

Partiklid on araabia päritoluga bin ‘poeg’ (lühendatult B.) ja binti ‘tütar’ (lühendatult Bt. ~ Bte ~ Bint.). Igapäevakasutuses jäävad need enamasti ära.

Eesnimesid oli varem alati üks, tänapäeval ka kaks ja harvem kolm. Eesnimed võivad pärineda mitmest keelest: malai (Intan, Melati, Kiambang, Tuah), khmeeri, tai või tjaami (Tam, Som, Lai), jaava (Ratnasari, Joyo, Kesuma), sanskriti või paali (Wira, Darma, Wati), araabia (Muhammad, Ahmad), pärsia (Jihan, Mirza, Shah), kreeka või ladina (Maria, Marina, Johana), inglise (Tiara, Orked < orchid, Ros < rose).

Vaid vähestel malailastel on perekonnanimesid, nt Abang, Awang, Che, Megat, Nik, Raja, Wan. Need antakse edasi isaliini pidi.

Malaisia ja Singapuri hiinlastel on samuti perekonnanimed, mida nad kasutavad eesnime ees, nt Foo Li Leen, Tan Ai Lin (Foo ja Tan on kummaski perekonnanimed). On ka neid, kes kasutavad läänelikke eesnimesid, mis sel juhul paiknevad perekonnanime ees (Denise Foo). Ja kui isikul on kolmandana hiina eesnimi, siis võib ametlikes dokumentides esineda järgmisi kombinatsioone: lääne eesnimi + perekonnanimi + hiina eesnimi (Denise Foo Li Leen), perekonnanimi + hiina eesnimi + lääne eesnimi (Foo Li Leen Denise) või lääne eesnimi + hiina eesnimi + perekonnanimi (Denise Li Leen Foo).

India päritolu malaislastel on põhimõtteliselt sama mall, mis malailastel, isanime ees olev partikkel on anak lelaki (lüh a/l) ‘(kellegi) poeg’ või anak perempuan (lüh a/p) ‘(kellegi) tütar’. Lõunaindialaste nimenäiteid: Ramanani poeg Anbuselvan oleks ametlikult nimega Anbuselvan anak lelaki Ramanan, isikutunnistusel Anbuselvan a/l Ramanan, igapäevaelus Anbuselvan Ramanan ja India tava kohaselt lühendatult R. Anbuselvan. Tema tütar oleks nt Mathuram anak perempuan Anbuselvan jne. Malaisia sikhid kasutavad sagedamini sama malli, nt Harjit Singh a/l Jit Singh (M) või Harjit Kaur a/p Jit Singh (N), või ka läänelikku malli, milles eesnime(de)le järgneb perekonna- või sugukonnanimi, nt Harjit Singh Gill (M) või Harjit Kaur Gill (N).

Teised rahvad järgivad üldiselt malai isikunimemalli. Malaia asli keelte kõnelejad ja Sarawaki osariigi põliselanikud kasutavad isanime ees partiklit anak ‘(kellegi) laps’, nt Sagong anak Tasi. Valdav osa Sabahi ja Sarawaki osariigi põliselanike nooremast põlvkonnast, kes on ristiusku, kasutab kristlikke nimesid, nt Melissa Melanie Raweng (R. on isanimi).

Malai isikunimemallis on koht ka pärilikel tiitlitel, nagu Long, Raja, Tengku, Tunku, Wan, Yang, mis kantakse eesnime ees isikutunnistustesse, passidesse jm ning on ametliku isikunime osa. Nende kasutamine on riiklikult reguleeritud.

Nimed perekonnas

Malai naine abielludes nime ei vaheta. India päritolu malaislased kasutavad vahel oma isanime asemel mehe eesnime, kuid seda mitteametlikult.

Singapuri isikunimed

Singapuri ametikeeled on inglise, malai, hiina ja tamili. Kolme suurema rahvarühma isikunimemallid on järgmised

  1. Malai isikunimemall eesnimi (-nimed) + partikkel + isa eesnimi, nt Razak bin Osman, Aisyah binte Musa; põhimõtted ja reeglid samad mis Malaisias (vt eespool).
  2. Hiina isikunimemall (valitsuse soositud) perekonnanimi + hiina eesnimi + [lääne eesnimi], nt Tan Mei Ling Emily; nimed võivad esineda ka muus järjestuses, nt Emily Tan Mei Ling, Emily Mei Ling Tan, Mei Ling Emily Tan.
  3. Singapuri India isikunimemall eesnimi + partikkel + isa eesnimi, nt Nagaratnam s/o Suppiah, Priya d/o Anandarajah (s/o = son of ‘(kellegi) poeg’, d/o = daughter of ‘(kellegi) tütar’).

Kohanimed

Eksonüümid:

  • MalaisiaMalai saarestik (Kepulauan Melayu), Malaia ehk Poolsaare-Malaisia ehk Lääne-Malaisia (Tanah Melayu ~ Semenanjung Malaysia ~ Malaysia Barat), Malaisia (Malaysia), Malaka poolsaar (Semenanjung Tanah Melayu), Sunda saared (Kepulauan Sunda);
  • Singapur (v.a ringkonnad) – Singapur (Singapura).

Kirjandus

Anna tagasisidet