Isikud, olendid

23. mai 2022

Isikunimed, varju- ja hüüdnimed, isikute ümberütlevad nimetused; isikunime täpsustav täiendosa; isikunimelise täiendiga ühendid; nimepartiklid ja kõnetlussõnad.

Tigrinja nimed

12. november 2021

Eritrea keelte ülevaade, kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed (Eritrea, Etioopia Tigray).