Sisukord

Afroaasia keelkonna semi keelte Etioopia keelerühma kuuluv tigrinja keel (ትግርኛ Tĭgrĭnya) on üks kolmest Eritrea ametikeelest (koos araabia ja inglise keelega) ning Etioopia Tigray osariigi ametikeel. Keele kõnelejad Eritreas on tigrinjad (bĭhiere tĭgrina, tĭgrĭnya, 55% rahvastikust) ja Etioopias tigraid (tegaru, tĭgrawot, 6,1% rahvastikust). Eritrea ja Etioopia tigrinja keele vahel on erinevusi, mistõttu on neid peetud ka eraldi keelteks. Tigrinja keelest tuleb lisaks lahus hoida sellele lähedane tigree ehk hassa keel, mida kõneldakse Loode-Eritreas, vt kaarti allpool.

Eritrea rahvarühmad (Wikimedia Commons)

Kaardil on tigrinjade asuala märgitud punasega (57%), tigreede asuala helepruuniga (28%). Muud rahvad on sahod (lillaga, 4%), afarid (rohelisega, 3%), kunamad (kollasega, 3%), bilenid (helesinisega, 2%), hedarebid (halliga, 1%), narad (sinisega, 1%), rašaidad (helekollasega, 1%).

Kirjutus

Tigrinja keel kasutab etioopia (geezi) kirja, mis on silpkiri. Silpkirja märk tähistab tavaliselt kaashääliku + täishääliku ühendit, nt ሀ he. Etioopia kirjas moodustub sama kaashäälikuga algavatest silpidest rida seitsme tulbaga, milles kaashääliku märk muudab teatud seaduspärasuste kohaselt oma kuju. Olgu näiteks silpkirja 1. rida koos tulpade numbritega: 1. ሀ he, 2. ሁ hu, 3. ሂ hi, 4. ሃ ha, 5. ሄ hie, 6. ህ h, hĭ, 7. ሆ ho. 6. tulba märk tähistab nii täishäälikuta kui ka lühikese täishäälikuga häälduvat silpi. Kui võtta igast reast 1. tulba märk, siis on tigrinja põhitähed järgmised (looksulgudes on ladina vasted, sulgudes transliteratsioon, kui erineb):

{he}, ለ {le}, ሐ {ḥe}, መ {me}, ሠ {se (śe)}, ረ {re}, ሰ {se}, ሸ {she}, ቀ {k’e}, ቐ {kh’e}, በ {be}, ተ {te}, ቸ {che}, ኀ {ḥe (ḫe)}, ነ {ne}, ኘ {nye}, አ {e, ’e}, ከ {ke}, ኸ {khe}, ወ {we}, ዐ {‘e}, ዘ {ze}, ዠ {zhe}, የ {ye}, ደ {de}, ጀ {je}, ገ {ge}, ጠ {t’e}, ጨ {ch’e}, ጰ {p’e}, ጸ {ts’e}, ፀ {ts’e (t͟s’e)}, ፈ {fe}, ፐ {pe}, ቨ {ve}.

Tigrinja nimede kirjutamiseks ladina tähtedega ei ole ühtset rahvusvahelist süsteemi, ingliskeelsetes tekstides on kasutusel USA-Briti süsteem (BGN/PCGN 2007).

Eesti tekstis tigrinja nimede edasiandmiseks puudub keelekorraldusorgani, Emakeele Seltsi keeletoimkonna kinnitatud tähetabel. Vajaduse korral võib kasutada USA-Briti 2007. a süsteemi.

Hääldus

Lühidalt

Rõhk tigrinja nimedes on liikuv. Ülakoma kaashäälikutähe järel märgib ejektiivseid häälikuid, mille hääldamisel tekib kõris sulg ja häälik saab nö lisasurve.

Pikemalt

Rõhk on nimedes märkimata.

TähedHääldusNäited
ch[tš]
e[ä]Mendefera [mändäfära]
ĭ[õ]Fĭlfĭl [fõlfõl}
ie[e]Iertra [ertra]
j[dž]Serejakh’a [särädžakha]
kh[h(h)]Tokhonda [tohhonda]
kh’[kh]Nakh’fa [nakhfa]
sh[š]Gash-Barka [gaš-barka]
y[j] ~ [i]Denkelya [dänkälja], Tĭgray [tõgrai]
zh[ž]
Tigrinja nimede hääldus

Isikunimed

Tigrinja, laiemalt Eritrea ja Etioopia isikunimemall on eesnimi + isanimi. Nt ኢሳይያስ ኣፍወርቂ Isayyas Afwerk'.

Perekonnanimi etiooplastel ja eritrealastel puudub, seeasemel on nende tähtsaim nimi eesnimi. Nimede valik on lai, palju on tõlgitavaid ehk läbipaistvaid nimesid, nt mehenimed Haisem (‘lõvibeebi’), Hienok (‘pühendunu’), Haben (‘minu uhkus’), naisenimed Hiyabel (‘kink Jumalalt’), Hebron (‘selts’), Luwam (‘rahulik uni’), mõlemasoonimi Hermon (‘püha mägi’). Sagedamad mehenimed on veel Dawit, Seyoum, Merhawi, Daniel, Deglel, Sirak, Sibhat, Gebremariam, Ghebrekidan, Twelde; sagedamad naisenimed Rigbe, Selamawit, Tieghisti, Tirhas, Tsegga, Sara, Merhawit, Danayt, Seble, Ghidey.

Kohanimed

Eritrea provintsid on EKI kohanimeandmebaasis antud tigrinjakeelsete nimede all:

Provintsi nimiTõlge või seletus
ዓንሰባ ‘Anseba(linna nimi)
ደቡብ Debub‘lõunaprovints’
ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ Debubawi K’eyyĭḥ Baḥri‘lõuna-Punase mere provints’
ጋሽ-ባርካ Gash-Barka
ማእከል Ma’kel‘keskprovints’
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ Semienawi K’eyyĭḥ Baḥri‘põhja-Punase mere provints’
Eritrea provintsid
Tigray osariik Etioopias (Wikimedia Commons)

Etioopia Tigray osariigi kohanimed on rööpselt amhara ja tigrinja keeles:

Amhara nimiTigrinja nimi
ትግራይ Tigrayትግራይ Tĭgray
መቀሌ Mek’elēመቐለ Mekh’elle
አክሱም Aksumኣኽሱም Akhsum
Tigray osariigi kohanimed

Kirjandus

Vt ka amhara nimed.

Anna tagasisidet