Sisukord

Indoeuroopa keelkonna India keelte singali-maldiivi keelerühma kuuluv singali keel (සිංහල භාෂාව Siṁhala bhāṣhāva) on üks kahest Sri Lanka ametikeelest (teine on tamili). Sri Lankal moodustavad singalid 75% rahvastikust, tamileid on 11%.

Kirjutus

Singali keel kasutab oma kirja, mis on tüübilt silpkiri. Silpkirja üks märk vastab tavaliselt silbile, milles on kaashäälik + täishäälik, nt ක ka. Eri täishäälikute korral jääb kaashäälikumärk üldiselt äratuntavaks, nt ක ka, කා , කැ , කෑ , කි ki, කී , කු ku, කූ , කෘ kṛ, කෲ kṝ, කෙ ke, කේ , කෛ kai/kĩ, කො ko, කෝ , කෞ kau, කං kaṅ, කඃ kaḥ. Singali kirja põhisilbid (looksulgudes ladina vaste):

{ka}, ඛ {kha}, ග {ga}, ඝ {gha}, ඞ {ṁa}, ච {cha}, ඡ {chha}, ජ {ja}, ඣ {jha/qa}, ඤ {ña}, ට {ṭa}, ඨ {ṭha/ṯa}, ඩ {ḍa}, ඪ {ḍha}, ණ {ṇa}, ත {ta}, ථ {tha}, ද {da}, ධ {dha}, න {na}, ප {pa}, ඵ {pha}, බ {ba}, භ {bha}, ම {ma}, ය {ya}, ර {ra}, ල {la}, ව {va}, ෆ {fa}, ශ {śa}, ෂ {sha}, ස {sa}, හ {ha}, ළ {ḷa}, ඥ {gna}, ඟ {n̆ga}, ඦ {n̆ja}, ඬ {n̆ḍa}, ඳ {n̆da}, ඹ {m̆ba/ḅa}.

Singali nimede kirjutamiseks ladina kirjas ei ole ühtset rahvusvahelist süsteemi, kui selleks mitte pidada ISO transliteratsiooni (ISO 15919:2001). 2018. a kinnitas Sri Lanka valitsus Sri Lanka Maamõõdutalituse ettepanekul singali nimede latinisatsiooni, mis põhineb ISO standardil koos mõnede muudatustega. Eespool toodud ladina vasted on antud 2018. a süsteemi kohaselt (kaldkriipsu järel on hilisemad maamõõdutalituse tehtud muudatused).

Sri Lanka nimed on seni rahvusvahelisse käibesse jõudnud inglise keele vahendusel, seega ka ilma lisamärkideta. Sri Lanka kohanimed on eraldi fikseeritud singali, tamili ja inglise keeles (vt kohanimede osa allpool).

Eesti tekstis on singali nimede kirjutamiseks küll mõeldav kasutada Sri Lanka 2018. a ametlikku latinisatsiooni, kui tõlgitakse otse singali keelest, ent praktilisem on piirduda inglise vahendusel tuntuks saanud kirjapiltidega.

Hääldus

Lühidalt

Kuivõrd singali nimesid on praktiline kirjutada inglise tava kohaselt, siis kehtivad hääldamisel üldiselt inglise reeglid. Seejuures täishäälikute puhul on aluseks nö itaalia hääldus, nt Matale hääldub [matale], mitte nt [məteil] vms.

Pikemalt

TähedHääldusNäited
ch[tš]Kilinochchi [kilinotši]
j[dž]Jaffna [džafna]
sh[š]
y[j]Kala Oya [kala oja]
Sri Lanka nimede hääldus

Isikunimed

Singali isikunimemall on sugukonnanimi + eesnimi (eesnimed) + [perekonnanimi]. Nt Kaluhandhilage Hemachandra Silva.

Sugukonnanimi (nimetatud ka majanimeks, isanimeks, ge-nimeks) lõpeb ge-silbiga (ge ‘maja’), millele sageli eelneb sõna la, seega on sugukonnanime sage lõpp –lage. Nime pärandatakse järgmistele põlvkondadele soost sõltumata. Kasutuses on sageli lühendatult, initsiaaliga. Võib ka puududa, eriti noorematel, linnastunud põlvkondadel.

Suuremal osal linnastunud singalitel on lisaks perekonnanimi. Vähem levinud on see maapiirkondades, kus isikunimena võivad esineda sugukonnanimi ja üks või enam eesnime, nt Pathirannahelage Piyaseeli. Levinud perekonnanimede hulgas on kunagise kolonisatsiooni pärandina portugali päritolu nimesid (Silva, Fernando, Pereira), kuid on ka singali nimesid (Amarasinghe, Tennekoon).

Tüüpilised perekonnanimede algused on

 • Jaya– (nt Jayasena);
 • Gune- ~ Guna- ~ Goona- (nt Guneratne ~ Gooneratne);
 • Amera- ~ Amara- (nt Amaraweera).

Tüüpilised perekonnanimede lõpud on

 • -ratne (nt Senaviratne);
 • -wardene ~ -wardena (nt Gunawardene);
 • -sekera (nt Jayasekera);
 • -tilleke (nt Gunatilleke);
 • -sureya (nt Amerasureya);
 • -sena (nt Sirisena);
 • -nayake (nt Dissanayake).

Osis weera võib esineda nii alguses kui ka lõpus (Weeraratne, Samaraweera). Mõni nimi, nt Sirisena, võib esineda nii perekonnanimena kui ka eesnimena.

Kokkuvõttes, algul näiteks toodud nime võib lahti seletada nii: isiku eesnimi (individuaalnimi) on Hemachandra, ta on pärit Kaluhandhi sugukonnast ja kuulub Silva perekonda. Selle nime muud esinemiskujud on

 • K. Hemachandra Silva,
 • K. Hemachandra,
 • Hemachandra Silva.

Märkus. Isikunime osised võivad esineda ka muus järjestuses. Wikipedia artikkel “Sinhalese name” toob näiteks nime Rajapaksha Mudiyanselage Siril Ariyaratna, milles Rajapaksha on perekonnanimi, Mudiyanselage sugukonnanimi ja Siril Ariyaratna eesnimed. V. Kotšnev (vt kirjanduse loetelu) mainib, et on kaht tüüpi päritavaid nimesid (sugukonnanimesid?): küla nimi (vasagama) ja maja nimi (gedara ehk ge), kus sugukonnale alguse panija on sündinud. Neist esimene pärandub isaliini pidi, teine võib teatud juhtudel minna üle ka abielu kaudu.

Nimed perekonnas

Tavaliselt võtab naine abiellumisel üle abikaasa perekonnanime, kuid säilitab oma sugukonnanime. Nt kui Pathirannahelage Piyaseeli (naine) abielluks Kaluhandhilage Hemachandra Silvaga, siis saaks ta nimeks Pathirannahelage Piyaseeli Silva.

Lapsed saavad tavaliselt oma isa sugukonnanime ja perekonnanime.

Kohanimed

Sri Lanka ala kohta käivad eksonüümid on haldusüksuste nimed: Idaprovints (Nægenahira paḷāta), Keskprovints (Madhyama paḷāta), Loodeprovints (Vayam̆ba paḷāta), Lõunaprovints (Dakuṇu paḷāta), Lääneprovints (Basnāhira paḷāta), Põhjakeskprovints (Uturumæda paḷāta), Põhjaprovints (Uturu paḷāta).

Kohanimed Sri Lankal on kolmkeelsed: singali, tamili ja inglise. Nende vahel ei ole üksühest seost, nagu nähtub allolevast tabelist.

Inglise nimiSingali nimiTamili nimi
Anuradhapuraඅනුරාධපුර Anurādhapuraஅநுராதபுரம் Anurātapuram
Badullaබදුල්ල Badullaபதுளை Patuḷai
Batticaloaමඩකලපුව Maḍakalapuvaமட்டக்களப்பு Maṭṭakkaḷappu
Colomboකොළඹ Koḷam̆baகொழும்பு Kŏl̮umpu
Galleගාල්ල Gāllaகாலி Kāli
Jaffnaයාපනය Yāpanayaயாழ்ப்பாணம் Yāl̮ppāṇam
Kandyමහනුවර Mahanuvaraகண்டி Kaṇṭi
Puttalamපුත්තලම Puttalamaபுத்தளம் Puttaḷam
Ratnapuraරත්නපුරය Ratnapurayaஇரத்தினபுரி Irattiṉapuri
Trincomaleeත්‍රිකුණාමලය Trikuṇāmalayaதிருகொணமலை Tirukŏṇamalai
Sri Lanka kohanimed inglise, singali ja tamili keeles

Kuivõrd Sri Lanka kasutab ise rahvusvahelises suhtluses inglise nimesid, sobib nii talitada ka eesti tekstides.

Vt ka

Kirjandus

 • A Guide to Names and Naming Practices. – United Kingdom, March 2006 (p. 52–53 Sinhalese) (vaadatud 17.10.2021).
 • Sinhalese name. – Wikipedia.org (vaadatud 18.10.2021).
 • В. И. Кочнев, Сингалы. – Системы личных имен у народов мира. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1989, с. 275–277.
Anna tagasisidet