Sisukord

Indoeuroopa keelkonna slaavi keelte lääneslaavi rühma kuuluv poola keel (język polski) on Poola ametikeel, ta on tunnustatud vähemuskeel Leedus, Rumeenias, Slovakkias, Tšehhis, Ukrainas ja Ungaris.

Kirjutus

Poola keel kasutab ladina kirja, milles on lisamärkidega tähti. Poola tähestik:

A a, Ą ą, B b, C c, Ć ć, D d, E e, Ę ę, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, Ł ł, M m, N n, Ń ń, O o, Ó ó, P p, R r, S s, Ś ś, T t, U u, W w, Y y, Z z, Ź ź, Ż ż.

Mõnda häälikut märgitakse täheühendi abil: ch, cz, rz, sz. Tähelepanelik tuleb olla tähtede l ja ł eristamisel.

Eesti tekstis kirjutatakse poola nimesid muutmata kujul koos kõigi lisamärkidega, st originaalipäraselt.

Hääldus

Lühidalt

Rõhk on tavaliselt eelviimasel silbil. Akuut (´) kaashäälikutähe peal märgib palatalisatsiooni, pöördsedii (˛) täishäälikutähe all nasalisatsiooni (ninahääldust).

Pikemalt

TähedHääldusNäited
ą[o(n)] üldjuhulŚląsk [slo(n)sk], Smądecki [smo(n)d·etski]
[om] b ja p eesDąbrowski [dombr·ofski]
c[ts]Zabrocki [zabr·otski], Cyrankiewicz [tsõrankj·evitš]
ć[t’s]Gać [gat’s]
ch[h(h)]Choromański [horom·an’ski], Ochocki [ohh·otski]
cz[tš]Częstochowa [tše(n)stohh·ova]
ę[e(n)] üldjuhulOstromęcki [ostrom·e(n)tski]
[em] b ja p eesOtrębski [otr·embski]
i[j] ~ [‘] vokaali eesSienkiewicz [sjenkj·evitš], Moniuszko [monj·uško]
ł[l] ~ [w] (nagu vene л)Nałkowska [nalk·ofska]
ń[n’]Poznań [poznan’]
ó[u]Józef [juzef], Chorzów [hožuf]
rz[ž] üldjuhulOrzeszko [ož·eško], Rzecki [žetski]
[š] k, p, t järel ja sõna lõpusKrzeszowska [kšeš·ofska], Sandomierz [sand·omješ]
s[ss] vokaalide vahelKrasiński [krass·in’ski], Pasek [passek]
ś[s’]Myślibórz [mõs’l·ibuš]
sz[š]Kraszewski [kraš·efski], Morsztyn [morštõn]
szcz[štš]Szczecin [štšetsin]
w[v] üldjuhulMickiewicz [mitskj·evitš]
[f] sõna lõpus ja helitute konsonantide naabrusesRzeszów [žešuf]
y[õ]Gdynia [gdõnja], Goszczyński [goštš·õn’ski]
ź[z’]Łódź [ludz’] ~ [wudz’]
ż[ž]Rzeżuchowska [žežuhh·ofska], Żeromski [žer·omski]
Poola nimede hääldus

Täpsemas häälduses on l palataliseeritud, ł aga hästi tume l, mis meenutab inglise [w]-d.

Isikunimed

Poola isikunimemall on kaheosaline: eesnimi + perekonnanimi. Tüüpilised perekonnanimede lõpud on –ński, –wski ja –cki.

Poola naine võtab abielludes mehe perekonnanime, kuid võib säilitada ka oma perekonnanime või kombineerida mõlemad nimed, sageli sidekriipsu abil. ski-lõpulistel (samuti lõppudega -cki, -dzki, -ny, -ty) perekonnanimedel võivad olla naissoovasted, mille tunnuseks on –a (-ska, -cka, -dzka, -na, -ta). Nt (mehenimi – naisenimi) Skolimowski – Skolimowska, Kowalski – Kowalska, Podgórny – Podgórna. Poola naised välismaal võivad abielludes jätta ka mehe nime muutmata, nt Danuta Malinowski.

Kohanimed

Poola ala kohta käivad eksonüümid: Alam-Sileesia (Dolny Śląsk), Beskiidid (Beskidy), Galiitsia (Galicja), Ida-Beskiidid (Beskidy Wschodnie), Karpaadid (Karpaty), Kašuubia (Kaszuby), Kõrg-Beskiidid (Beskid Wysoki), Kõrg-Tatra (Tatry Wysokie), Lääne-Beskiidid (Beskidy Zachodnie), Lääne-Pomorze (vojevoodkond, Pomorze Zachodnie), Lääne-Tatra (Tatry Zachodnie), Madal-Beskiidid (Beskid Niski), Masoovia (Mazowsze), Masuuria (Mazury), Masuuria kõrgustik (Pojezierze Mazurskie), Neisse (jõgi, Nysa Łużycka), Podlaasia (Podlasie), Pommeri (Pomorze), Pommeri laht (Zatoka Pomorska), Poola (Polska), Sileesia (Śląsk), Sileesia kõrgustik (Wyżyna Śląska), Sudeedid (Sudety), Suur-Poola (Wielkopolska), Tatrad (Tatry), Varssavi (Warszawa), Väike-Pommeri ehk Ida-Pommeri (Pomorze Gdańskie), Väike-Poola (Małopolska), Ülem-Sileesia (Górny Śląsk). Eksonüümid rööpvõimalusena: Kraków ehk Krakov, Kujawy ehk Kujaavia, Wisła ehk Visla (jõgi).

Kirjandus

Anna tagasisidet