Gruusia eesnimed

Koostamisel

Gruusia eesnimed eesti ja vene transkriptsioonis ning omaladinas.

Gruusia nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed (sh Abhaasia, Lõuna-Osseetia). 05.03.2024 täpsustatud hääldusjuhiseid.