Kaubad

Kaupade nimetused ja nimed, registreeritud kaubamärgid, hoiatustähised.

Muudatused ortograafiareeglites

Emakeele Seltsi keeletoimkonna ja vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsused, millega on muudetud ortograafianorminguid alates 1979. a.