Sisukord

š õigekirjutus

š pikkust märgitakse nii nagu k, p, t pikkust: üldjuhul kirjutatakse š ühe tähega (punš, brošüür), kui ta aga järgneb III-vältelises silbis lühikesele täishäälikule ega ole kaashäälikuühendi osa, kirjutatakse šš (tušši, vrd II vältes tuši).

Tegelik kasutus. Sageli kohtab š märkimist kahe tähega ka II-vältelises silbis: käis dušši all.

Selgitus. Sel juhul lähtutakse s-i ortograafiast, kus analoogilisel juhul kirjutataks ss. Vrd ka kohanimi Nissi ja niši (omastav sõnast nišš).

Kuidas edasi? Tegemist on raskesti lahendatava umbsõlmega, vt õigekirjaosa artiklit (reegli ajalugu).

Hääldusele mittevastavad võõrsõnad

Eesti keeles vastab võõrsõnade kirjapilt üldjuhul hääldusele. Kui kirjapilt ja hääldus lahknevad, vormistatakse sõna reeglite järgi tsitaatsõnana.

Tegelik kasutus. On sõnu, mida kirjutatakse nagu võõrsõnu ja mida peaks lugema nii, nagu kirjutatud, kuid valdav hääldus on teistsugune. Näiteks kirjutatakse gala, kuid hääldatakse enamasti [gaala], plov hääldatakse [ploff], polügoon [polügon], karate [karatee] ja tsunami [tsunaami]. Häälduse lahknemine toob kaasa normingust erineva käänamise: korraldatakse galat [gaalat] (normingukohane oleks korraldada gala, kuivõrd pesa-tüübi osastav on ilma t-lõputa), harrastatakse karated [karateed], kuigi peaks harrastama karatet. Jne.

Selgitus. Need kirjakujud on kunagi ehk nii normitud eeldusel, et hääldus hakkab kirjapilti järgima, kuid seda pole juhtunud. Rolli võivad mängida ka hääldusraskused ja see, et osa sõnu ei kaldu muganema.

Kuidas edasi? Probleemi üks lahendusi on hääldusmugandite gaala, ploff, polügon, karatee, tsunaami fikseerimine rööpvormidena. Teine lahendus on muuta tavakasutuses kirjaerisus tsitaat- ja võõrsõna vahel soovituslikuks. St tsitaatsõnu võib kursiivi abil eristada, kuid see pole tingimata nõutav; käänamisel on ülakoma vajalik samadel tingimustel kui võõrnimede käänamisel, nt performance’id. Sõnaraamatus saab eristamist jätkata, kõnealused sõnad vormistataks siis tsitaatsõnadena koos tegeliku hääldusega. Emakeele Seltsi keeletoimkonnale on 2022. a juunis tehtud ettepanek algatada vastav arutelu. 2022. a novembris otsustas Emakeele Seltsi keeletoimkond, et kirjaeristusest tsitaatsõnade puhul ei loobuta, kuid otsustas fikseerida nimetatud sõnade rööpvormid. Otsus on ilmunud keeletoimkonna kodulehel.

Vt ka

Anna tagasisidet