Sisukord

Lühidalt

Kuigi võõrkeelsete isikunimede edasiandmisel kehtivad enamasti samad reeglid kui võõrnimede puhul üldiselt, vajab eraldi tähelepanu kanooniliste nimede vastendamine, samuti on eestipäraseid vasteid Vene valitsejatel ning mõnel ajaloolisel isikul.

Pikemalt

Võrreldes kohanimedega on isikunimede seas ühest küljest vähem eestikeelseid mugandatud või tõlgitud nimesid (see tuleks kõne alla peamiselt ilukirjanduses), teisest küljest torkab isikunimede õigekirjutus silma oma kirevusega. On tavaline, et isikunimi võib esineda oma keele standardkirjaviisist erineval kujul ehk n-ö vanas kirjaviisis (nt ungari Eötvös, Eszterházy, rootsi Carl), niisamuti lubatakse mitmel pool nimede transkribeerimisel sageli lähtuda isiku enda soovidest, nt korea perekonnanime, mis standardkujul oleks I (korea 이), transkribeeritakse Li, Lee, Ri, Rhee jne. Ebareeglipärasust ehk vana kirjaviisi esineb ju ka eesti perekonnanimedes (nt Subbi, Mäggi, Leppik).

Võib esile tuua kuus rühma, mille puhul on üldreeglist kõrvale kaldutud.

  1. Usuga seotud kontekstides on tavaks kujunenud n-ö kanooniline vastendamine, mille puhul kristliku päritoluga nimele võõrkeeles antakse eesti keeles muganenud vaste, nt inglise John, prantsuse Jean, itaalia Giovanni, ungari János jne → eesti Johannes või Jaan, inglise Marc → eesti Markus. Sedalaadi asendamist kasutatakse paavstide, piiskoppide jt usutegelaste nimede, samuti ebamäärases ulatuses kirikute nimede tõlkimisel (saksa Johanniskirche → eesti Jaani kirik). Vrd praeguse paavsti nimesid eri keeltes: eesti (õieti ladina) Franciscus, itaalia Francesco, hispaania Francisco, poola Franciszek, prantsuse François, rootsi Franciskus, saksa Franziskus. Kanoonilise vastenduse täpseid reegleid pole enamasti sõnastatud ja eri kirikutel võivad olla eri eelistused.
  2. Mugandatult on tavaks olnud kirjutada mõnede tuntumate Eestit valitsenud monarhide nimed: Vene keisrid Peeter (vene Pjotr), Katariina (Jekaterina), Aleksander (Aleksandr) ja Paul (Pavel). Ülejäänud juhtudel mugandust ei soovitata, nt Ivan (mitte Joann) Groznõi ~ Julm. Tänapäeva riikide valitsejate nimed on soovitatav jätta mugandamata, nt Hispaania kuningas Felipe VI, Briti kuninganna Elizabeth II, Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf.
  3. Tõlgitud, ehkki ebamäärases ulatuses, on valitsejate lisanimesid: Richard Lõvisüda (Lionheart), Edgar Rahumeelne (Peaceful), Svend Harkhabe (Tveskæg), Ivan Julm (Groznõi).
  4. Eeskätt vormilistel põhjustel (mitmuslik vorm, tuletusliited) on mugandatud valitsejasuguvõsade nimesid: Abbasiidid, Ahhemeniidid, Karolingid, Merovingid, Sassaniidid.
  5. Vene-eesti tabeli märkustes on varem võimalikuks peetud mõnda vene eesnime mugandada, nt Лиза → Liisa, Вера → Veera, Лена → Leena, Тит → Tiit, Нина → Niina. Seda piirati 1976. a klausliga „väljaspool dokumente ja teatmeteoseid“, hiljem on sellestki loobutud. Seega praeguste reeglite järgi tuleks vastavad vene eesnimed kirjutada Liza, Vera, Lena, Tit, Nina.
  6. Mõne üksiku ajaloolise isiku eesnime on olnud tavaks mugandada, nt Aleksander (Aleksandr) Puškin, Leo (Lev) Tolstoi, Peeter (Pjotr) Tšaikovski. Neist üldtunnustatud on esimene, teised on harvemad (ettepaneku lisada Peeter Tšaikovski tegi Henn Saari).
Anna tagasisidet