Tuhat esineb nii lihtsõnana (tuhat aastat) kui ka ühendina (kaks tuhat kakskümmend üks aastat). Ühendis on võimalik käänata sõna tuhat osastavas kaht viisi, nt viis tuhat käändub nii viit tuhandet kui ka viit tuhat.

Ühendis ontuhat osastavas käändes olnud varem tuhat, nt Saja aasta pärast pole meie saarel kümmet tuhatki inimest.

Eesti keele ühendkorpuse (2021) andmetel esineb tegelikus kasutuses ülekaalukalt vorm tuhandet, nt Rongkäigule on oodata viit tuhandet tudengitMa hästi ei taha kümmet tuhandet pilti. Eelistuse põhjuseks on ilmselt see, et vormis tuhandet tuleb kääne paremini esile, vrd osastava vorm tuhat langeb kokku nimetava vormiga tuhat.

Vaata lähemalt Mitmeosaliste käändsõnade käänamine (Arvsõna + nimisõna).

Anna tagasisidet