Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Põhi-, järg- ja murdarvsõnade, arvsõnast moodustatud omadussõnade kirjutus, arvsõna ja järgneva omadussõna kokku-lahkukirjutus.

Erandlikke sihitise kasutusi

Koostamisel

Külaline kutsuti tuppa – mind kutsuti tuppa. Kas ostan liitri või liiter piima, tosina või tosin mune? Kas kõik tõstsid kätt või käe?

Sihitise kasutus võib üldreeglist erineda, kui sihitis on asesõna, arvsõna, hulka või mõõtu näitav nimisõna; kui tegusõna väljendab tegevuse ajutist tulemust, millegi nimetamist, soovi või käsku.