Iluuisutamise hüpete nimetusi on eesti keeles tavaks kirjutada tsitaatsõnadena, st väikese algustähega ja kaldkirjas, näiteks flip, toe loop.

Osa hüpete nimetusi on tulnud isikunimedest, ka need kirjutatakse tsitaatsõnadena, näiteks axel, lutz, rittberger, salchow. Need on justkui nimedest saadud üldsõnad.

Vt lähemalt „Tsitaatsõnade kirjutamine“, „Võõrnimedest saadud üldsõnade kirjutamine“.

Anna tagasisidet