Nime käänamisest ülakoma abil on juttu Keelenõuvaka eraldi artiklis, siin on kõne all muud juhtumid.

Kuju

Ülakoma ehk apostroof asub rea ülaosas ja näeb enamikus kirjastiilides traditsiooniliselt välja samasugune nagu rea alaosas asuv koma. Tavapärasel eesti paigutusega arvutiklaviatuuril asub ülakoma sisestusklahvi ehk Enter-klahvi „kaenlas“, tärniga samal klahvil. Unicode’i kooditabelist saab traditsioonilise ülakoma koodiga U + 2019.

Akuut (´) ja graavis (`), mida mõnikord ekslikult ülakoma pähe kasutatakse, on tegelikult hääldusmärgid ja käivad tähe peal, nt Irákleio, Oświęcimmѐre, eesti sõnastikes näidatakse nende abil rõhku, nt [ris´oto], või III väldet, nt [b`astion].

Kaksisülakomasid (’…’) kasutatakse keeleteaduslikes tekstides tähenduse märkimisel, näiteks panta rhei ’kõik voolab’; eduline ’progressiivne’. Sordiaretuses pannakse kaksisülakomadesse taimesortide nimed: kartul ’Jõgeva kollane’, kääbusroos ’Sun Hit’.

Soovitatav kaksisülakomade kuju on ’ .. ’ ehk üheksa-üheksa, mida toetavad ka eesti infotehnoloogia reeglid. Kaksisülakomad kujuga kuus-üheksa ehk ‘ .. ’ vastavad inglise tavale.

Kasutus

Tsitaatsõna vormistatakse kursiivis ja käänatakse alati ülakomaga, nt sõi hot dog’i.

Sõnade siis ja nüüd kuluvormid (lühenenud vormid) s ja nd liidetakse ülakomaga teiste sõnade külge, nt on’s, oli’s, ega’s, mine’nd. Kuluvormid ootvaat ja las ei vaja ülakoma, nt Oot, ma kohe tulen! Vaat kus lugu! Las ma magan.

Tähe väljajätu märkimiseks kasutatakse ülakoma peamiselt luuletustes.
Aga kui torm minu kandlelt / kostab siiski kõrvu sull’, / siis sa ise oled süüdi: / miks nii armas oled mull’!

Nime ja liite piiri märkimiseks kasutatakse ülakoma kahel juhul:

  • kui nime kirjapilt ja hääldus on väga erinevad, nt Bordeaux’ elanik ehk bordeaux’lane (võõrnimetuletised säilitavad nime algse kirjapildi);
  • kui ei taheta järgida konsonantühendi reeglit, nt mihkelmutt’lik jutustamislaad (ka mihkelmutlik või mihkelmutilik), Bonni elanik ehk bonn’lane (ka bonlane nagu tallinlane).

Vt lähemalt „Ülakoma“, „Võõrnimetuletiste kirjutamine“.

Anna tagasisidet