Kuluvormid

ega’s ja egas, on’s ja ons, seda’nd, see’p, sestap, kirjutet

Ülakoma

Ülakoma ja kaksisülakomade kasutusala, kuju.