Kohad

Kohanimed, kujundlikud kohanimetused, ülekantud tähenduses kohanimed; kohanime täpsustav täiendosa, kohanimelise täiendiga ühendid.

Nimetuletised

Kuidas nimedest tuletisi teha (Tartu > tartlane, Bach < bachilik).