KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

Tähenduse, vormi, konteksti, traditsiooni, sageduse arvestamine sõnade kokku- ja lahkukirjutuses.

Paronüümid

soovitav ja soovitatav, käsitlema ja käsitsema