Ümberkirjutus

Transkriptsioon, transliteratsioon; soovitused keelte kaupa.

Tsitaatsõnade kirjutamine

Tsitaatsõnade kirjutamine, tekstis eristamine, käänamine, liitmine, tuletamine, algustäht. NB! Artiklit on uuendatud.

Diakriitilised märgid

Diakriitilised märgid ehk diakriitikud, ligatuurid ehk liittähed, teisendtähed.

Häälikuühendid

Täishäälikuühend, kaashäälikuühend. NB! Artiklit on uuendatud.