Araabia teisendustabel

Araabia latinisatsioonide kõrvutav tabel (ÜRO 1972 ja 2017, ISO, DIN, eestikeelne koraan, prantsuse ja tavakirjutusviis).

Muudatused ortograafiareeglites

Emakeele Seltsi keeletoimkonna ja vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsused, millega on muudetud ortograafianorminguid alates 1979. a.

Araabia nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.