Mis on naabersõnad?

Ülevaade EKI ühendsõnastiku naabersõnadest, mida kuvame ligikaudu 10 000 kõige sagedasema eesti keele sõna juures.

Uued liitsõnad

Uued nimi-, omadus- ja tegusõnad. Tõlkelaenud ja algupärased liitsõnad.