Mis on kirjakeel

Sõna kirjakeel on mitmetähenduslik ja tähistab keelekasutuses mitut asja.