Kaubamärgid

Nimi (kaubamärk, tootenimi) võib keeles aja jooksul muutuda üldnimeks (nimisõnaks).

Nimisõna + nimisõna

Ainsuse nimetavas või omastavas, mitmuse omastavas, muus käändes või lühitüvelise nimisõna ja järgneva nimisõna kokku-lahkukirjutus.

Uued tuletised

Uued nimisõna- ja tegusõnatuletised. Sõnavõistlustel tehtud tuletised.

Uued liitsõnad

Uued nimi-, omadus- ja tegusõnad. Tõlkelaenud ja algupärased liitsõnad.